GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Garanciális feltételek

Kizárólag az Eladó által forgalmazott termékekre terjed ki, amelynek időtartama, szavatossága, jótállása, gyártótól függő. A vásárlás bizonyításának dokumentumai, számla, jótállási jegy egy példánya, elektronikai termék esetén a beszerelő szakműhely számlája elengedhetetlen feltétele. A jótállási igényeket rendelet szabályozza (az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak). Az Eladó által szállított árukat át kell vizsgálni a szállítást követő három napban. Ha hibát észlelnek, azt azonnal írásban jelezni kell az Eladó felé. Ha semmilyen jelzést nem kap az Eladó, úgy tekinti, hogy a termék megfelelő minőségű. Megalapozott és időben történő panasz esetén az Eladó eldönti, hogy kijavítja-e a hibát, vagy kicseréli az árut egy meghatározott időn belül, de legkésőbb a hiba jelzésének idejétől számított hatvan munkanapon belül. A Vevőnél vagy egy harmadik félnél nem megfelelő kezelésnek, beállításnak, használatnak, bármilyen külső befolyásoló tényezőnek, nedvességnek, hőségnek vagy hidegnek köszönhetően felmerülő károkra nincs jótállás. A Vevő tudomással bír a fentebb felsorolt veszélyekről és ezek a jótállási jogosultság megszűnésére vonatkozó következményeiről.Az Eladó kizárólag a termékben keletkezett gyári hibákra vállal jótállást.

A termékek visszaküldése postai vagy más futár útján történhet, illetve személyesen az S.M.Power Kft (1138 Budapest, Karikás Frigyes u.11) telephelyén.

Figyelem, a visszaküldés költsége a vevőt terheli!